Ürünler

-Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod fugit ipsam placeat at nulla veritatis iusto minus, accusantium commodi totam.
Rovacare Sıralı Aralıklı Pnömatik Kompresyon Cihazı

Yapılan araştırmalarda hastaneye yatan hastaların %9-13’ün de, yoğun bakımlarda yatan hastaların %41‘in de kuadriplajik hastaların %60’ın da ve yaşlı kalça kırığı hastalarının %66’sın da dekübit ülseri oluşabilmektedir. Oluşan dekübit ülserleri hastaların hastanede yatış süresini uzatan, hastane maliyetlerini arttıran ve hatta hastaların ölüm riskini yükselten bir sağlık problemidir.

Günümüz modern hastanelerinde gelişmiş teknoloji ve uzun araştırmalar sonucu üretimini yaptığımız  yoğun bakım antidekübitik havalı yatak sistemleri yukarıda bahsedilen tüm olumsuzlukları azaltmayı amaçlamaktadır.

Üretimini ve satışını yaptığımız RovaCare Antidekübitik Havalı Yatak Sistemleri günümüz modern hastanelerinin ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik standartlarına sahiptir.Yerli ve Milli teknoloji kullanarak  ürettiğimiz Havalı Yataklar 2016 yılından günümüze Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde , Üniversite Hastanelerinde, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler ve ev hastalarında yüksek verim ile kullanılmaktadır.